Close

mars 7, 2015

Jubileum, marked & utvikling

Nå er det akkurat fem år siden vi startet Areal Eiendom AS. Vi startet i etterdønningene av finanskrisen, men har opplevd en stadig økt etterspørsel etter næringseiendom.

Det er to ting vi er spesielt stolte av. Det ene er at vi har økt omsetningen hvert eneste år, fra 2 mil. første året til 7,1 mil. i 2014. Det andre er vi har fått muligheten til å gi fem prosent av vår omsetning til bistand. Dette har vært et inspirerende tiltak vi ikke har angret på. Watoto i Uganda er den klarest største mottakeren av bidraget. Watoto er også et arbeid som vi både som bedrift og privat har besøkt flere ganger.

Vår erfaring, som strekker seg fra 2007, var preget av et generelt veldig godt marked. Både leie- og transaksjonsmarkedet var godt. Etter at finanskrisen slo inn i september 2008, stoppet det helt opp, for så å bedre seg år for år.

Næringseiendomsmarkedet er sammensatt og dermed utfordrende å gjøre kategoriske analyser på. Vi representerer en nisje, og lever i takt med markedet på en ikke nødvendigvis samme måte som en eiendomsbesitter eller investor. Det er imidlertid noen felles trekk i markedet som har kommet spesielt til syne. Og det er hvor etterspørselen er, som også endrer seg til en hver tid.

Når det gjelder leiemarkedet har kombinasjonslokaler i nesten alle størrelser og former vært spesielt etterspurt. Etterspørselen etter kombinasjonslokaler har vært så stor at vi i hver tidligere utgave de siste tre årene har «annonsert etter» dette. Eiendommene til høyre er typiske eksempler på kombinasjonseiendommer som vi søker.

Vi ser også en klar trend når det gjelder transaksjonsmarkedet. Etter 2013 har vi merket en stadig økning av interessenter for kjøp av alle typer næringseiendommer. I takt med nedadgående rente og større samsvar i yield forventningene har etterspørselen etter kjøp av næringseiendommer økt betraktelig.

Utfordringene er til enhver tid ulike, men tilsynelatende konstant. Til tider er det lett å få tak i leietakere/kjøpere, men vanskelig å finne passende objekter, mens det i neste øyeblikk er lettere å få tak i objekter, men vanskelig å få tak i leietakere/kjøpere. Dette er den klassiske tilbud/etterspørsels dynamikken. Dagens marked, dvs. over ett drøyt år, har vært preget av usikkerhet og lange beslutningsprosesser. Fall i oljeprisen har ikke gjort dette bedre. Fra høsten 2014 har etterspørselen vært lavere både på leie og transaksjonsmarkedet.

Vi er i kontinuerlig dialog med aktører fra flere regioner i landet som ønsker å kjøpe eiendom til eget bruk eller som investeringsobjekt. Interessentene er både små og store aktører eller større eiendomsfond som ønsker å kjøpe eiendom fra noen få til flere 100 millioner kroner.

nb_NONO