Close

February 12, 2016

Har bedriften din for mye plass? Vi har leietakere!

Lagerlokaler i Rogaland. Vi tilpasser lokalene etter dine behov.

Vi ser i økende grad at mange bedrifter besitter eller leier arealer utover til eget bruk.

Dette kan det være mange årsaker til. De vanligste grunnene er salg/omstrukturering eller at en har inngått en leieavtale i en ekspansiv periode, men nå ikke har samme behov.

I noen tilfeller har en mulighet til å flytte, mens i andre er en bundet. Fremutleie representerer en stor del av tilbudet i dagens marked.

Veldig mange er ikke oppmerksomme på verdiene og mulighetene ledige lokaler kan gi. Med bevisstgjøring av dette, kan for store eller ledige lokaler snus fra et tap til en inntekt.

Næringsmegling er en nisje. En nisje vi i Areal Eiendom har mange års erfaring i. Vi har gjennom mange år perfeksjonert hvordan vi på best mulig måte kan skape verdier for våre klienter, gjennom salg og utleie av ledige næringsarealer – samt gi råd under reforhandlinger og flytteprosesser etc.

Har din bedrift areal som ikke benyttes, oppfordrer vi til at dere tar kontakt for en uforpliktende eiendomsprat.

Selv om leiemarkedet over det siste året har blitt betydelig roligere, er det likevel bevegelse. Bare hittil i år, har vi formidlet fem leieavtaler, med pålydende årsleie fra kr. 200 000 til kr. 1,5 mil. I tillegg har vi også bistått med reforhandling av leieavtaler for klienter.

Dersom du eier og har ledige lokaler, eller leier for mye areal, er det løsninger på dette.

Vi har erfaringen! Ta kontakt med oss for en eiendomsprat.

en_GBEN