Close

April 5, 2016

250-540 KVM KONTOR- LOKALER I NYBYGG PÅ FORUS TIL LEIE

Adresse:
Kanalveien 6, 4052 RøynebergNærområdet:
Lokalene ligger på den nye vestsiden av Forus i Sola kommune

Arealer og fordeling per etasje:
Ca. bta. 540 kvm. kontor i 3 etasje
Ca. bta. 540 kvm. kontor i 4 etasje
Ca. bta. 600 kvm. lager/ verksted med 8 meter takhøyde
Lokalene kan tilpasses leietakers behov etter nærmere avtale

Byggemåte:
Betongkonstruksjon

Innhold:
Felles kantine i bygget

Standard:
Høy standard i nytt lavenergi bygg

Oppvarming:
Fjernvarme

Ventilasjon/kjøling:
Ventilasjon med varmegjenvin- ning og fjernvarme + fjernkjøling

Parkering: 
Parkering på tilhørende tomt etter nærmere avtale

Prisantydning:
Etter nærmere avtale

Overtagelse:
Etter nærmere avtale

Solgt «som den er»:
De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendom- men, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.

en_GBEN