Close

April 5, 2016

KOMBINSJONSEIENDOM MED BUTIKK/VERKSTED/ LAGER/KONTOR TIL LEIE

Adresse:
Vesthagen 9, 4344 Bryne.

Eier:
GBE AS / Jan Egil Friestad.

Type eiendom:
Næringsbygg.

Beliggenhet, adkomst:
Eiendommen ligger på et etablert næringsområde på Håland, Bryne.

Arealer og fordeling per etasje:
1.Etasje: Ca. 505 kvm. bta. med butikk, fin verksted / lager, møterom og kontor
2.Etasje: Ca 265 kvm. bta. kontor.

Standard:
Eiendommen holder gjennomgående god standard. Kontor arealene i 2. etasje er enda ikke innredet og kan således tilpasses etter eget ønske og behov. Butikk lokaler på bakkeplan på ca. 505 kvm. bta med verksted / lagerdel og kjøreport.

Parkering:
Felles utvendig parkering.

Energiforbruk:
Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Overtagelse:
Etter nærmere avtale.

Solgt ‘som den er’:
De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.

en_GBEN