Close
Søk

Gjennom et søkeoppdrag går vi aktivt ut for å finne et lokale som passer søkers spesifikke behov. Vi vil gjennomføre et kvalitativt søk i og utenfor markedet og gjennom vårt kontaktnett. 

Vi vil med bakgrunn i dette skaffe en så fullstendig oversikt som mulig over hvilke alternativer som finnes tilgjengelig på markedet og hvilke av disse som kan være den beste løsninger basert på gitte kravspesifikasjon.

Vi bistår søker gjennom hele prosessen, fra innhenting av prospekter, befaringer (med og uten søker), forhandlinger og utarbeidelse av leieavtaler.

Leietakerrådgivning

Vi bistår våre kunder dersom leieavtalen nærmer seg utløp – eller bedriften vurderer relokalisering eller reforhandling av leieavtalen.

Leiekontraktsforvaltning

Vi tilbyr forvaltning og administrasjon av leieavtaler. Dette innebærer at vi bistår med å overvåke eiendomsbesitters, eller leietakeres porteføljer, for til enhver tid å sikre optimale betingelser i leieavtalene. 

Verdivurderinger

Vi verdivurderer alle typer næringseiendommer.

Enkelteiendommer eller porteføljer. 

Eiendomsverdi. 

Leienivåvurdering (dagens marked har skapt et økende behov for å bistå våre klienter med å vurdere riktig leienivå).

nb_NONO