Transaksjon

Vi bistår i alle faser av transaksjonen; fra innhenting og systematisering av informasjon, markedsføring, visninger, forhandlinger, due diligence og til gjennomføring av oppgjør. Vi arbeider med alle typer og størrelser næringseiendom. Det kan være kontorbygg, lager/verksted, handel, tomter og utviklingsprosjekter (inkl boligutviklingsprosjekter)