Utviklingspartner

Vi gir også utviklere råd under utviklingsprosessen av næringseiendom. Enten det er handel, kontor eller kombinasjonslokaler. Vi kjenner leiemarkedet, og vet hva det til enhver tid er mest behov for i leiemarkedet, og hvordan en bør vekte arealene.

Vi bistår utviklere med å optimalisere, samt tenkte strategisk før igangsettelse av byggeprosessen.

Vi bistår også med å leie ut prosjekterte næringsbygg. For å realisere en utviklingseiendom, trenger utvikleren kort sagt en tomt, kapital og en leietaker. Vi bistår med sistnevnte.